3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (UpCOM)

Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng là doanh nghiệp nhà nước được c...

Xem thêm cafef.vn

10,100 +300 3.06%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  109.02

 • KLCP lưu hành

  10,793,670

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp