3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Tiền thân của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt là Công ty Quản lý Công trình đô thị Đ...

Xem thêm cafef.vn

8,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -430

 • P/E

  -18.64

 • Giá trị sổ sách

  11,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  45.37

 • KLCP lưu hành

  5,601,200

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp