3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh tiền thân là Ban Quản lý Điện nông thôn...

Xem thêm cafef.vn

42,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  6,180

 • P/E

  6.85

 • Giá trị sổ sách

  21,870

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  222.67

 • KLCP lưu hành

  5,264,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp