3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (HOSE)

Nguyên vật liệu / Nhựa

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành được thành lập năm 1994 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh...

Xem thêm cafef.vn

20,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,250

 • P/E

  16.62

 • Giá trị sổ sách

  16,330

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  169.56

 • KLCP lưu hành

  8,151,820

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp