3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doa...

Xem thêm cafef.vn

127,500 -1,000 0.79%
 • EPS 12 tháng

  11,130

 • P/E

  11.46

 • Giá trị sổ sách

  52,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,069.20

 • KLCP lưu hành

  16,229,042

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp