3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất
(Upcom)

Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất tiền thân là Nhà máy Diêm Thống nhất được thành lập năm 19...

Xem thêm cafef.vn

62,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  410

 • P/E

  154.38

 • Giá trị sổ sách

  12,460

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  138.38

 • KLCP lưu hành

  2,200,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp