3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Ngày 11/01/2008 Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam được chính ...

Xem thêm cafef.vn

8,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  374.61

 • KLCP lưu hành

  45,133,300

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp