3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Công ty được thành lập có tên là Công ty Dược phẩm Tiền Giang có chức năng sản xuất, kinh ...

Xem thêm cafef.vn

29,300 -2,200 -6.98%
 • EPS 12 tháng

  4,120

 • P/E

  7.11

 • Giá trị sổ sách

  26,990

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  244.73

 • KLCP lưu hành

  8,352,691

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp