3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (UpCOM)

Công nghiệp / Đường sắt

Công ty cổ phần Đường sẩt Vĩnh Phủ tiền thân là Công vụ đoạn Việt Trì, thành lập theo quyế...

Xem thêm cafef.vn

14,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  16,080

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.71

 • KLCP lưu hành

  1,229,579

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp