3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX)
(HNX)

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX)

Nguyên vật liệu / Lâm nghiệp

Chặng đường hơn 20 xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã từng bước k...

Xem thêm cafef.vn

19,900 -1,800 9.94%
 • EPS 12 tháng

  840

 • P/E

  23.57

 • Giá trị sổ sách

  14,510

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  6,965.00

 • KLCP lưu hành

  350,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Lâm nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp