3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (UpCOM)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, tên giao dịch là DANANG SECURITIES COMPANY, viết tắt ...

Xem thêm cafef.vn

20,700 -500 -2.36%
 • EPS 12 tháng

  300

 • P/E

  98.34

 • Giá trị sổ sách

  5,260

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,240.17

 • KLCP lưu hành

  204,838,925

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp