3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (HNX)

Dịch vụ / Dịch vụ

Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 tiền thân là Đoạn quản lý Đường sông số 3 được thà...

Xem thêm cafef.vn

6,800 -100 -1.45%
 • EPS 12 tháng

  -390

 • P/E

  -17.38

 • Giá trị sổ sách

  7,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  72.55

 • KLCP lưu hành

  10,669,730

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp