3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (HOSE)

Năng lượng / Thủy điện

Công ty chưa triển khai đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới ngoài sả...

Xem thêm cafef.vn

65,500 +200 0.31%
 • EPS 12 tháng

  5,620

 • P/E

  11.66

 • Giá trị sổ sách

  13,420

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  622.25

 • KLCP lưu hành

  9,500,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp