3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (UpCOM)
(HNX)

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn thành lập vào ngày 31 tháng 08 năm 2010, được gó...

Xem thêm cafef.vn

300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  8.43

 • Giá trị sổ sách

  10,530

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9.33

 • KLCP lưu hành

  31,085,257

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp