3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Ngày 3/3/1961, UBND thành phố ra quyết định số 196/TC-DC thành lập Quốc doanh Dược phẩm Hả...

Xem thêm cafef.vn

48,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  8,650

 • P/E

  5.55

 • Giá trị sổ sách

  70,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  144.00

 • KLCP lưu hành

  3,000,000

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp