3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp

Công ty CP Nhựa Đà Nẵng trước đây là Công ty Nhựa Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh ...

Xem thêm cafef.vn

14,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -3,180

 • P/E

  -4.44

 • Giá trị sổ sách

  11,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  31.55

 • KLCP lưu hành

  2,237,280

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp