3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE)

Nguyên vật liệu / Giấy

Với hơn 35 năm hình thành phát triển, Vidon Corp. đã và đang đạt được những thành tựu vững...

Xem thêm cafef.vn

5,970 -100 -1.65%
 • EPS 12 tháng

  420

 • P/E

  14.26

 • Giá trị sổ sách

  15,940

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  243.79

 • KLCP lưu hành

  40,836,069

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Giấy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp