3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (HNX)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực ...

Xem thêm cafef.vn

63,800 -600 -0.93%
 • EPS 12 tháng

  5,720

 • P/E

  11.15

 • Giá trị sổ sách

  22,810

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,371.70

 • KLCP lưu hành

  21,499,933

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp