3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

CPC1 là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, tên giao dịch quốc tế: Central Pharmaceutical Compan...

Xem thêm cafef.vn

37,300 -100 -0.27%
 • EPS 12 tháng

  4,640

 • P/E

  8.05

 • Giá trị sổ sách

  15,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  782.52

 • KLCP lưu hành

  20,979,000

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp