3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UpCOM)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là doanh nghiệp được hình thành dưới hình thức cổ phần hóa...

Xem thêm cafef.vn

13,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,640

 • P/E

  4.93

 • Giá trị sổ sách

  17,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  61.36

 • KLCP lưu hành

  4,719,950

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp