3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép

Công ty cổ phần thép DANA - Ý (trước đây là Công ty cổ phần thép Đà Nẵng - Ý) được thành l...

Xem thêm cafef.vn

2,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -8,250

 • P/E

  -0.35

 • Giá trị sổ sách

  -6,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  78.30

 • KLCP lưu hành

  26,999,517

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp