3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiền thân là Công ty Du lịch Đồng Nai, được thành lập ngà...

Xem thêm cafef.vn

43,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,260

 • P/E

  34.42

 • Giá trị sổ sách

  10,810

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  316.72

 • KLCP lưu hành

  7,280,925

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp