3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tiền thân là Nhà máy Thép Đà Nẵng, được thành lập vào năm 199...

Xem thêm cafef.vn

15,000 -1,000 -6.25%
 • EPS 12 tháng

  4,640

 • P/E

  3.23

 • Giá trị sổ sách

  12,460

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  324.00

 • KLCP lưu hành

  21,600,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp