3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
(Upcom)

CTCP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Công nghiệp / Giao thông vận tải

Công ty thành lập năm 1976, đến ngày 04/01/2016, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà ...

Xem thêm cafef.vn

10,900 -1,400 14.74%
 • EPS 12 tháng

  2,460

 • P/E

  4.44

 • Giá trị sổ sách

  13,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.19

 • KLCP lưu hành

  1,577,500

P/E Ngành Công nghiệp / Giao thông vận tải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp