3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (UpCOM)

Công nghiệp / Vận tải đường bộ

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tiền thân là Trạm Kho vận Cảng Đà Nẵng, được thành ...

Xem thêm cafef.vn

24,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,290

 • P/E

  18.55

 • Giá trị sổ sách

  13,470

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  103.44

 • KLCP lưu hành

  4,310,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận tải đường bộ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp