3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UpCOM)

Năng lượng / Điện năng

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, trước đây là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim -...

Xem thêm cafef.vn

47,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,920

 • P/E

  24.86

 • Giá trị sổ sách

  12,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  20,190.72

 • KLCP lưu hành

  422,400,000

P/E Ngành Năng lượng / Điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp