3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

Công ty cồ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai có tiền thân là Xi nghiệp Khai thác c...

Xem thêm cafef.vn

17,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  660

 • P/E

  25.71

 • Giá trị sổ sách

  11,210

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  150.18

 • KLCP lưu hành

  8,834,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp