3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy

Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng trước đây là Công ty Điện nước lắp máy, tiền t...

Xem thêm cafef.vn

51,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  6,120

 • P/E

  8.41

 • Giá trị sổ sách

  17,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  330.75

 • KLCP lưu hành

  6,422,258

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp