3 năm(2021-2023)

  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • 7y
  • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (UpCOM)

Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang là Doanh Nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều...

Xem thêm cafef.vn

22,200 0 0%
  • EPS 12 tháng

    2,750

  • P/E

    8.08

  • Giá trị sổ sách

    15,300

  • Vốn hóa (tỷ đồng)

    1,250.52

  • KLCP lưu hành

    56,329,567

P/E Ngành Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

  • Khả năng sinh lời

    0 điểm Chi tiết

  • Tính thanh khoản

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả dòng tiền

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả đòn bẩy

    0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp