3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (UpCOM)

Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang là Doanh Nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều...

Xem thêm cafef.vn

25,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,910

 • P/E

  8.60

 • Giá trị sổ sách

  15,930

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,408.24

 • KLCP lưu hành

  56,329,567

P/E Ngành Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp