3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dệt may 7 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Dệt may 7 (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Công ty Dệt May 7 là đơn vị kinh tế quốc phòng với chức năng, nhiệm vụ chuyên SXKD dệt, n...

Xem thêm cafef.vn

20,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,160

 • P/E

  9.25

 • Giá trị sổ sách

  18,060

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  308.22

 • KLCP lưu hành

  15,411,100

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp