3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (UpCOM)

Dịch vụ / Khách sạn, resort và nhà hàng

Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk tiền than là Công ty Du lịch Đắk Lắk, một doanh nghiệp Nh...

Xem thêm cafef.vn

6,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -910

 • P/E

  -7.03

 • Giá trị sổ sách

  1,840

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  59.57

 • KLCP lưu hành

  9,307,415

P/E Ngành Dịch vụ / Khách sạn, resort và nhà hàng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp