3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dược khoa
(Upcom)

Công ty cổ phần Dược khoa

Y tế / Kinh doanh dược phẩm, dược liệu

Năm 2001, Công ty Dược Khoa được Thành lập theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ...

Xem thêm cafef.vn

6,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  870

 • P/E

  7.46

 • Giá trị sổ sách

  11,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  19.40

 • KLCP lưu hành

  2,984,910

P/E Ngành Y tế / Kinh doanh dược phẩm, dược liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp