3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Được hình thành vào năm 1979, do UBND thị xã Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) sáng...

Xem thêm cafef.vn

19,200 +100 0.52%
 • EPS 12 tháng

  -680

 • P/E

  -28.09

 • Giá trị sổ sách

  17,790

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  115.10

 • KLCP lưu hành

  5,994,962

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp