3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp

Công ty Đầu tư & Thương mại DIC (DIC - INTRACO) là Doanh nghiệp do BỘ XÂY DỰNG chủ quản, n...

Xem thêm cafef.vn

1,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  20

 • P/E

  68.66

 • Giá trị sổ sách

  -2,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  28.69

 • KLCP lưu hành

  26,084,560

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp