3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HNX)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây được thành lập nă...

Xem thêm cafef.vn

26,900 +400 1.51%
 • EPS 12 tháng

  2,650

 • P/E

  10.15

 • Giá trị sổ sách

  21,370

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,214.95

 • KLCP lưu hành

  82,340,260

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp