3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HNX)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây được thành lập nă...

Xem thêm cafef.vn

70,900 -1,500 -2.07%
 • EPS 12 tháng

  1,120

 • P/E

  63.31

 • Giá trị sổ sách

  12,630

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5,837.92

 • KLCP lưu hành

  82,340,260

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp