3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA) là công ty cổ phần được cổ phần hóa từ doa...

Xem thêm cafef.vn

23,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  830

 • P/E

  28.45

 • Giá trị sổ sách

  15,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  656.77

 • KLCP lưu hành

  27,947,493

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp