3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UpCOM)

Nông nghiệp / Phân bón

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (HANICHEMCO) tiền thân là Nhà máy Phân đạm Hà ...

Xem thêm cafef.vn

10,600 +100 0.95%
 • EPS 12 tháng

  -1,620

 • P/E

  -6.53

 • Giá trị sổ sách

  2,390

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,885.32

 • KLCP lưu hành

  272,200,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Phân bón: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp