3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp

Công ty thành lập năm 1978, chuyển đổi thành Công ty cổ phần năm 2000. Ngành, nghề kinh ...

Xem thêm cafef.vn

46,400 +300 0.65%
 • EPS 12 tháng

  6,520

 • P/E

  7.12

 • Giá trị sổ sách

  28,500

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  683.29

 • KLCP lưu hành

  14,726,073

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp