3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai là doanh nghiệp trực thuộc Công ty ...

Xem thêm cafef.vn

6,600 +100 1.54%
 • EPS 12 tháng

  1,140

 • P/E

  5.80

 • Giá trị sổ sách

  12,650

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  521.40

 • KLCP lưu hành

  79,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp