3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (UpCOM)

Công nghiệp / Gia công Cơ khí

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh được thành lập năm 1974, chính thức hoạt động dưới hình ...

Xem thêm cafef.vn

21,000 -1,500 7.69%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  126.00

 • KLCP lưu hành

  6,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Gia công Cơ khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp