3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UpCOM)

Y tế / Kinh doanh dược phẩm, dược liệu

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tiền thân là Công ty Dược Đà Nẵng, thành lập ...

Xem thêm cafef.vn

9,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  970

 • P/E

  11.36

 • Giá trị sổ sách

  12,960

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  139.92

 • KLCP lưu hành

  15,375,750

P/E Ngành Y tế / Kinh doanh dược phẩm, dược liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp