3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tiền thân là XNLH Vận tải biển pha sông (VISERITRANS). Ng...

Xem thêm cafef.vn

1,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -9,120

 • P/E

  -0.15

 • Giá trị sổ sách

  -70,150

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.14

 • KLCP lưu hành

  12,244,492

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp