3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (UpCOM)

Nông nghiệp / Nông nghiệp

CTCP Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng từng là Công ty TNHH một thành viên Đ...

Xem thêm cafef.vn

15,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,540

 • P/E

  10.30

 • Giá trị sổ sách

  11,640

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  57.24

 • KLCP lưu hành

  3,600,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Nông nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp