3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai tiền thân là Nhà máy AMIĂNG XIMĂNG do t...

Xem thêm cafef.vn

600 -100 -14.29%
 • EPS 12 tháng

  -2,400

 • P/E

  -0.25

 • Giá trị sổ sách

  -16,000

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  16.33

 • KLCP lưu hành

  27,223,647

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp