3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HOSE)

Y tế / Dược phẩm

Nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng công ty trở thành một trong những công ty Dược phẩm quốc gia...

Xem thêm cafef.vn

28,250 +200 0.71%
 • EPS 12 tháng

  950

 • P/E

  29.78

 • Giá trị sổ sách

  20,270

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,063.41

 • KLCP lưu hành

  73,041,030

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp