3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Ngày 22/04/2004 Bộ xây dựng ban hành quyết định về việc chuyển đổi bộ phận doanh nghiệp nh...

Xem thêm cafef.vn

8,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  230

 • P/E

  35.22

 • Giá trị sổ sách

  10,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  61.21

 • KLCP lưu hành

  7,556,341

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp