3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên, trước đây là Đội xây lắp đường nước tại Thị xã Lai Châ...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  259.40

 • Giá trị sổ sách

  11,650

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  393.20

 • KLCP lưu hành

  39,320,100

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp