3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Hóa chất

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đăk Lăk (gọi tắt là BAMEPHARM) được thành lập ngày 14/0...

Xem thêm cafef.vn

27,500 +100 0.36%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  35,680

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  53.39

 • KLCP lưu hành

  1,941,584

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp