3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Nội thất

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (PVM-DAESCO) tiền thân là Công ty Thiết bị ...

Xem thêm cafef.vn

11,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  13,740

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  48.30

 • KLCP lưu hành

  4,200,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Nội thất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp