3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn

Công ty CỔ PHẦN xe lửa Dĩ an – tiền thân theo tên chính thức trên văn bản hành chính là “G...

Xem thêm cafef.vn

7,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  184.99

 • Giá trị sổ sách

  11,220

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  45.50

 • KLCP lưu hành

  6,500,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp